Bảng Test Board 102 Kích Thước 165×55x10mm

30,000

Bảng Test Board 102 được dùng trong việc giao tiếp thí nghiệm các linh kiện trước khi vào thiết kế mạch.

Bang test Board có 830 chân cắm và có thể mở rộng khi cần thiết.

Bảng Test Board 102 được dùng trong việc giao tiếp thí nghiệm các linh kiện trước khi vào thiết kế mạch.

Bang test Board có 830 chân cắm và có thể mở rộng khi cần thiết.

Kích thước: 165 × 55 × 10mm

Thích hợp với chân cắm đường kính 0.8mm.

Chất liệu nhựa ABS

Trọng lượng: 89g