Dây Cắm TestBoard 40 Sợi Dài 30Cm

30,000

Dây cắm TestBoard 40 sợi dài 30Cm ứng dụng trong việc kết nối các linh kiện điện tử . Dễ dàng thao tác không cần đấu nối phức tạp

Dây Cắm TestBoard 40 Sợi Dài 30Cm ứng dụng trong việc kết nối các linh kiện điện tử trong quá trình thí nghiệm. Dễ dàng thao tác không cần đấu nối phức tạp. Đảm bảo tiếp xúc tốt các link kiện.

Độ dài 30cm với nhiều dạng chân cắm khác nhau:

  •  Đực-Đực
  • Đực-Cái
  • Cái-Cái

 

Kiểu Chân Cắm

Đực-Đực, Đực-Cái, Cái-Cái