Thẻ Từ NFC NTag213 Ghi Đọc Bằng Điện Thoại Chất Liệu EPOXY Móc Khóa

35,000

Thẻ từ  NFC NTag213 được dùng làm thẻ cá nhân thông minh, bật tắt thiết bị hỗ trợ nfc, thẻ game Amiibo,…Chất liệu Epoxy chống nước

Thẻ từ  NFC NTag213 được dùng làm thẻ cá nhân thông minh, bật tắt thiết bị hỗ trợ nfc, thẻ game Amiibo,…

Màu Sắc

Đỏ, Xanh