Quạt Tản Nhiệt Raspberry Pi- Pi Fan

30,000

Quạt tản nhiệt raspberry pi hoạt động cả 2 dãy điện áp 5V và 3,3V được tích hợp trực tiếp trên board. Độ bền tới 40,000 giờ.

Quạt tản nhiệt  Raspberry Pi tương thích hầu hết các dòng Raspberry Pi 4, 3B, 3B+, 2B, 2B+

Điện áp hoạt động 5V, 3,3V 0.2A.

Kích thước: 30x30x7mm