Camera Raspberry Pi 5MP 1080P Version 1.3

185,000

Camera Raspberry Pi 5MP với giao tiếp CSI tích hợp trực tiếp trên Board. Với chi phí rẻ một sự lựa chọn đáng cân nhắc choRaspberry Pi.

Camera Raspberry Pi 5MP với giao tiếp CSI được tích hợp trực tiếp trên Board kết nối. Với chi phí rẻ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc cho các ứng dụng đến hình ảnh cho Raspberry Pi.

Đặc điểm nổi bật:

  • Độ phân giải 5MP cho hình ảnh
  • Ống kính  1/4 5MP
  • Khẩu độ 2.9
  • Góc quét 72°

Xem hướng dẫn sử dụng camera raspberry Pi 5MP

camera raspberry pi 5mp
Camera Raspberry Pi 5MP 1080P Version 1.3